Intencje Mszy świętych

W dniach od 12/04/2021 do 18/04/2021

    Dzień                                           Intencja
Poniedziałek

  godz. 16.30

Ks. Proboszcz –  + Andrzej Dąbrowski – int. od Bożeny i Tadeusza Niemców 

Ks. Piotr –  + Alfreda Szaro –  int. od parafian  z Dębowa

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od Renaty i Jacka Nierodów

Ks. Edward –  + Stanisław Odój –  int. od syna Krzysztofa z rodziną

Wtorek

godz. 16.30

Ks. Proboszcz –  + Ryszard Włodyka –  int. od kolegi Wiesława z żoną

Ks. Piotr –  + Zbigniew Barciński

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od rodziny Bełchów

Ks. Edward –  + Stanisław Odój –  int. od Marii i Tadeusza Markowskich

Środa

godz. 16.30

Ks. Proboszcz –  + Hubert Ziobro –  int. od rodziny Motyków

Ks. Piotr –  + Stefan  Czaja –  int. od Elżbiety i Mirosława Wolffów

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od wujka Tadeusza z Brzeżanki

Ks. Edward –  + Stanisław Odój –  int. od Magdaleny i Stanisława Markowskich

Czwartek

  godz. 16.30

Ks. Proboszcz –  + Emil Kozner –  int. od kuzynki Krystyny  

Ks. Piotr –  + Stefania Odój –  int. od syna Piotra z rodziną

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od Barbary Wilk z rodziną

Ks. Edward –  + Stanisław Odój –   int. od wnuczki Ewy z rodziną

       Piątek

  godz. 16.30

Ks. Proboszcz –  + Marek Modliszewski –  int. od rodziny Skalskich  

Ks. Piotr –  + + Aniela, Władysław Rzeźnikiewicz i  + + ich dzieci

                     – int. od wnuków

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od Ryszarda Kiczka z żoną Krystyną

Ks. Edward –  + Wiesława Irzyk –  int. od Jolanty i Tomasza Hartów

Sobota

godz. 16.30

Ks. Proboszcz –   o błog. Boże  i zdrowie dla Zofii i Bronisława 

Ks. Piotr –  o błog. Boże dla now. Marceliny i Mariusza Jarzynów

                    –  z ofiary ślubnej

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od Barbary Basamania z rodziną

Ks. Edward –  + Wiesława Irzyk –  int. od Zuzanny Górki

 

 

 

Niedziela  

 

 Godz.             Ks. Proboszcz  Godz. Ks. Piotr
   Op.

10.00

           + +  Weronika  i  Ferdynand  Wiśniowscy         7.00    +  Janina Fortuna  w rocznicę śmierci  –  int. od dzieci   
11.30    

 

+ +  Stanisław,  Ludwika,

        Janina  i  Czesław

 8.30      + +  Eugenia  i  Ludwik

                      Szaro

Msze św. gregoriańskie z intencji pogrzebowych za duszę  śp.  + Wiesławy Irzyk  odprawiane na misjach w Czadzie – w Afryce do środy – 5 maja. Intencje wyszczególnione są na stronie internetowej parafii.

Intencje pogrzebowe

L.p.                                               Intencja Data odprawiania
1. + Wiesława Irzyk – int. od Agnieszki i Daniela Piątków 6.04.2021.
2. + Wiesława Irzyk – int. od koleżanek – kolegów z wychowawcą kl. I LA 7.04.2021.
3. + Wiesława Irzyk – int. od koleżanek – kolegów z wychowawcą kl. I LA 8.04.2021.
4. + Wiesława Irzyk – int. od koleżanek – kolegów z wychowawcą kl. I LA 9.04.2021.
5. + Wiesława Irzyk – int. od dyr. i prac. Spec. Ośr. Szkolno – Wychowaw. 10.04.2021.
6. + Wiesława Irzyk – int. od dyr. i prac. Spec. Ośr. Szkolno – Wychowaw. 11.04.2021.
7. + Wiesława Irzyk – int. od dyr. i prac. Spec. Ośr. Szkolno – Wychowaw. 12.04.2021.
8. + Wiesława Irzyk – int. od dyr. i prac. Spec. Ośr. Szkolno – Wychowaw. 13.04.2021.
9. + Wiesława Irzyk – int. od Anny i Ryszarda Gierlaków ze Strzyżowa 14.04.2021.
10. + Wiesława Irzyk – int. od Aliny 15.04.2021.
11. + Wiesława Irzyk – int. od Marcina Jakieły z rodziną 16.04.2021.
12. + Wiesława Irzyk – int. od Alicji, Małgorzaty i Stanisława 17.04.2021.
13. + Wiesława Irzyk – int. od koleżanek – kolegów z Gastronomii z GS – u 18.04.2021.
14. + Wiesława Irzyk – int. od koleżanek – kolegów z Gastronomii z GS – u 19.04.2021.
15. + Wiesława Irzyk – int. od koleżanek – kolegów z Gastronomii z GS – u 20.04.2021.
16. + Wiesława Irzyk – int. od koleżanek – kolegów z Gastronomii z GS – u 21.04.2021.
17. + Wiesława Irzyk – int. od koleżanek z klasy: Marty, Sabiny i Janiny 22.04.2021.
18. + Wiesława Irzyk – int. od Bogumiły i Zdzisława Furtków z rodziną 23.04.2021.
19. + Wiesława Irzyk – int. od rodziny Moskwów z Żarnowej 24.04.2021.
20.    20. + Wiesława Irzyk – int. od prac. Starostwa Powiatowego  w Strzyżowie 25.04.2021.
21. + Wiesława Irzyk – int. od prac. Starostwa Powiatowego  w Strzyżowie 26.04.2021.
22. + Wiesława Irzyk – int. od byłych koleżanek z Gastronomii 27.04.2021.
23. + Wiesława Irzyk – int. od byłych koleżanek z Gastronomii 28.04.2021.
24. + Wiesława Irzyk – int. od Starosty i Wicestarosty Strzyżowskiego 29.04.2021.
25. + Wiesława Irzyk – int. od Kierownika Wydziału Komunikacji Dróg

i Transportu w Strzyżowie

30.04.2021.
26. + Wiesława Irzyk – int. od prac.  z Wydziału Komunikacji Dróg

i Transportu w Strzyżowie

1.05.2021.
27. + Wiesława Irzyk – int. od kolegi Wiesława z żoną 2.05.2021.
28. + Wiesława Irzyk – int. od koleżanki córki Klaudii 3.05.2021.
29. + Wiesława Irzyk – int. od Z. K. z Dobrzechowa 4.05.2021.
30. + Wiesława Irzyk – int. od Genowefy Cynar z rodziną 5.05.2021.

Ministranci

Służba liturgiczna

 

 

 

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

IMIĘ

NAZWISKO

SYMBOL
Kamil Fortuna

Grupowy – lektor

Ag
Norbert Koczela

Lektor

A1
Wojciech Gzik A2
Dariusz Strzępek A3
Mateusz Złotek

Grupowy – lektor

Bg
Krystian Fiołek B1
Adrian Czaja B2
Wojciech Jajuga

Grupowy – lektor

Cg
Jakub Dziok C1
Maciej Podsiadło C2
Kamil Czaja

Grupowy – lektor

Dg
Sebastian Rec D1
Dawid Wilk D2
Rafał Król D3