Strona główna

Intencje Mszy świętych

     Dzień                                           Intencja
Poniedziałek   godz. 16.30 Ks. Proboszcz -  +  Józef Pałys Ks. Piotr -  +  Czesława Śliwa -  int. od Jadwigi, Józefa i Genowefy Baran          Ks. Kazimierz -  + Maria Kurpiel -  int. od Jana Podsiadło z rodziną Ks. Edward -  + Maria Kurpiel -  int. od córki Zuzanny Źwirko
Wtorek   godz. 16.30 Ks. Proboszcz -  +  Mieczysław Baran  w rocznicę śmierci Ks. Piotr -  + Józef Pałys -  int. od córki Jolanty z mężem Ks. Kazimierz -  + Maria Kurpiel -  int. od Adama Koszelnika Ks. Edward -  +  Maria Kurpiel  -  int. od wnuka Jerzego i Aldony Czaja
Środa godz. 16.30 Ks. Proboszcz -  + Adam Fąfara -  int. od Sylwii Trojanowskiej z rodziną                Ks. Piotr -  + Józef Godek  i  + +  z rodziny   Ks. Kazimierz -  + Maria Kurpiel  -  int. od Jolanty i Marka Ziemińskich Ks. Edward -  +  Maria Kurpiel  -  int. od Tadeusza i Janiny Fortunów
    Czwartek  godz. 16.30   Ks. Proboszcz -  + Helena Dziadosz Ks. Piotr -  + + Henryka i Edwin Król,  Barbara Galant                               i  Renata Niebylecka  Ks. Kazimierz -  + Maria Kurpiel -  od Katarzyny i Zbigniewa Kiczków z  dziećmi Ks. Edward -  +  Maria Kurpiel  -  int. od Moniki Bysiewicz
     Piątek   godz. 16.30   Ks. Proboszcz -   +  Amelia Wyciślak -  int. o członkiń Róży MB z Lourdes   Ks. Piotr -  +  Ryszard Czaja -  int. od rodziny Nowaków Ks. Kazimierz -  +  Maria Kurpiel -  int. od Katarzyny Siuty z rodziną Ks. Edward+  Maria Kurpiel -  int. od Zofii i Mieczysława Podsiadło
Sobota godz. 16.30   Ks. Proboszcz -  + + Elżbieta  i  Józef  Hart    Ks. Piotr -  o błog. Boże dla bierzmowanych i ich rodzin Ks. Kazimierz -  + Maria Kurpiel  -  int. od Bogusława Kiczka z rodziną Ks. Edward+ Maria Kurpiel -  int. od Eugeniusza Łyko z rodziną
           Niedziela      Godz. Ks. Proboszcz Godz. Ks. Piotr
8.30   +  Jadwiga  Kulpińska w 19 rocznicę śmierci   7.00     + Ryszard  Czaja  
Op. 10.00 + Janina  Stefańska int. od wnuka Grzegorza   
11.30    + Adela  Podsiadło w 10 rocznicę śmierci 17.00  + + Janina  i  Mieczysław Mularz
Msze święte gregoriańskie z intencji pogrzebowych odprawiane na misjach              w Afryce  –  w Czadzie  za  +  Ludmiłę Leśniak   do środy - 12 kwietnia.  Intencje wyszczególnione są na stronie internetowej parafii.    

Intencje pogrzebowe

L.p.                                               Intencja Data odprawiania
1. + Ludmiła Leśniak – int. od Adama Dąbrowskiego z rodziną 13.03.2023.
2. + Ludmiła Leśniak – int. od rodziny Korabów z Lutczy 14.03.2023.
3. + Ludmiła Leśniak – int. od Królów i Modliszewskich  15.03.2023.
4. + Ludmiła Leśniak – int. od Stanisławy Tęczar 16.03.2023.
5. + Ludmiła Leśniak – int. od rodziny Kordoniów z Rzeszowa 17.03.2023.
6. + Ludmiła Leśniak – int. od Romana Dąbrowskiego z rodziną 18.03.2023.
7. + Ludmiła Leśniak – int. od rodziny Dąbrowskich 19.03.2023.
8. + Ludmiła Leśniak – int. od rodziny Kotlarzów 20.03.2023.
9. + Ludmiła Leśniak – int. od Czesławy i Stanisława Kordasów 21.03.2023.
10. + Ludmiła Leśniak – int. od uczestniczek majówek 22.03.2023.
11. + Ludmiła Leśniak – int. od Alicji Wolańskiej z dziećmi 23.03.2023.
12. + Ludmiła Leśniak – int. od Grzegorza Tęczara 24.03.2023.
13. + Ludmiła Leśniak – int. od Krystyny i Jana Basamanów 25.03.2023.
14. + Ludmiła Leśniak – int. od Bożeny Kruczek 26.03.2023.
15. + Ludmiła Leśniak – int. od Wiesława Pilcha z rodziną z Łęk         Strzyżowskich 27.03.2023.
16. + Ludmiła Leśniak – int. od Czesławy i Henryka Niemców 28.03.2023.
17. + Ludmiła Leśniak – int. od Amelii Niemiec 29.03.2023.
18. + Ludmiła Leśniak – int. od członkiń KGW Wysoka Dolna 30.03.2023.
19. + Ludmiła Leśniak – int. od  Aliny Gąsior z rodziną 31.03.2023.
20.    20. + Ludmiła Leśniak – int. od Grzegorza Sabika z rodziną 1.04.2023.
21. + Ludmiła Leśniak – int. od rodziny Rokitów 2.04.2023.
22. + Ludmiła Leśniak – int. od Anny i Marka Wiluszów z rodziną 3.04.2023.
23. + Ludmiła Leśniak – int. od Krystyny i Józefa Pilchów z rodziną 4.04.2023.
24. + Ludmiła Leśniak – int. od Janiny i Stanisława Wilków 5.04.2023.
25. + Ludmiła Leśniak – int. od Dyrekcji i Pracowników Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Strzyżowie 6.04.2023.
26. + Ludmiła Leśniak – int. od Stanisławy Podsiadło 8.04.2023.
27. + Ludmiła Leśniak – int. od swatowej Wiktorii Szela 9.04.2023.
28. + Ludmiła Leśniak – int. od uczestników pogrzebu 10.04.2023.
29. + Ludmiła Leśniak – int. od uczestników pogrzebu 11.04.2023.
30. + Ludmiła Leśniak – int. od uczestników pogrzebu 12.04.2023.

Ministranci