Intencje Mszy świętych

W dniach od 19/11/2018 do 25/11/2018

    Dzień Kapłani odprawiający      –     intencja
 

Poniedziałek

godz. 16.30

 

 

Ks. Proboszcz – + Renata Niebylecka – int. od Zofii i Kazimierza Strzępków    

Ks. Mateusz –  + Julia Fortuna – int. od męża

Ks. Kazimierz –  + Władysław Dziadosz od Agaty i Jerzego Synowieckich

Ks. Edward  –  + Janina Włodyka –  z ofiary pogrzebowej

 

Wtorek

godz. 16.30

 

Ks. Proboszcz –  + Emil Włodyka – int. od rodziny Tęczarów

Ks. Mateusz –  + Elżbieta Kliś  – int. od siostry Barbary z mężem

Ks. Kazimierz – + Władysław Dziadosz –  od Grażyny i Władysława Klusków

Ks. Edward –  + Janina Włodyka –  z ofiary pogrzebowej     

 

         Środa

godz. 16.30

 

Ks. Proboszcz –  + Jan Mendocha  –  int. od żony z dziećmi

Ks. Mateusz –  + Stanisław Dziadosz  – od Urszuli i Mirosława Urbańczyków

Ks. Kazimierz –  + Władysław Dziadosz  –  int. od rodziny Jabłońskich

Ks. Edward –  + Helena Dziadosz – int. od koleżanek z pracy wnuczki Martyny

  

    Czwartek

godz. 16.30    

 

Ks. Proboszcz –  + Barbara Konicka – int. od koleżanek

Ks. Mateusz  –  + Tadeusz Leśniak – int. od teściowej

Ks. Kazimierz –  + Władysław Dziadosz –  int. od KGW Wysoka Górna

Ks. Edward –  + Helena Dziadosz  – int. od sąsiadów  

    

        Piątek

godz. 16.30    

 

 

Ks. Proboszcz –  + Irena Krauz – int. od członkiń Róży Matki Bożej z Lourdes

Ks. Mateusz –  o błog. Boże dla now. Moniki i Mariusza Bożków                

                          – z ofiary ślubnej

Ks. Kazimierz –  + Władysław Dziadosz –  int. od Marysi, Ilony i Roberta

Ks. Edward – + Helena Dziadosz – int. od siostry Janiny z rodziną  

 

Sobota

  godz. 16.30

 

Ks. Proboszcz –  + Krystyna Strzępek

Ks. Mateusz –  + Ludwika Gwóźdź – int. od rodziny Gasińskich ze Zręczyc   

Ks. Kazimierz –  + Władysław Dziadosz  –  int. od koleżanek córki Ireny

Ks. Edward –  + Helena Dziadosz – int. od rodziny Książków

 

 

    Niedziela

Ks. Proboszcz Ks. Mateusz
 

  Op.   10.00

 

 

+ Grzegorz Mikuszewski

int. od sąsiadki Elżbiety

 

7.00

 

+ Władysław Dziadosz

 

11.30

 

+ + polecani

w wypominkach

 

8.30

+ Stanisław Podsiadło

w 24 rocznicę śmierci

Msze św. gregoriańskie z intencji pogrzebowych  za duszę  śp.  Adama  Libuchy odprawiane na misjach w Czadzie do wtorku – 20  listopada – wyszczególnione są  na stronie internetowej parafii

Intencje pogrzebowe

L.p.                                               Intencja Data odprawiania
1. + Adam Libucha – int. od księdza proboszcza 22.10.2018.
2. + Adam Libucha – int. od księdza proboszcza 23.10.2018.
3. + Adam Libucha – int. od księdza proboszcza 24.10.2018.
4. + Adam Libucha – int. od Anety i Leszka Modliszewskich 25.10.2018.
5. + Adam Libucha – int. od Haliny i Stanisława Leśniaków 26.10.2018.
6. + Adam Libucha – int. od sołtysa wsi Dobrzechów 27.10.2018.
7. + Adam Libucha – int. od prac. Zakładu Pielęgn. – Opiekuńczego 28.10.2018.
8. + Adam Libucha – int. od prac. Zakładu Pielęgn. – Opiekuńczego 29.10.2018.
9. + Adam Libucha – int. od prac. Zakładu Pielęgn. – Opiekuńczego 30.10.2018.
10. + Adam Libucha – int. od kolegi Leszka Batora z rodziną 31.10.2018.
11. + Adam Libucha – int. od kolegi Jana Ruszały 1.11.2018.
12. + Adam Libucha – int. od kolegi Jana Ruszały 2.11.2018.
13. + Adam Libucha – int. od Czesława z pracownikami 3.11.2018.
14. + Adam Libucha – int. od Czesława z pracownikami 4.11.2018.
15. + Adam Libucha – int. od Grzegorza Mikuszewskiego z rodziną 5.11.2018.
16. + Adam Libucha – int. od koleżanek – kolegów córki Asi z liceum 6.11.2018.
17. + Adam Libucha – int. od koleżanek – kolegów córki Asi z liceum 7.11.2018.
18. + Adam Libucha – int. od koleżanek – kolegów córki Asi z gimnazjum 8.11.2018.
19. + Adam Libucha – int. od koleżanek – kolegów córki Asi z gimnazjum 9.11.2018.
20.     20. + Adam Libucha – int. od koleżanek – kolegów córki Asi z gimnazjum 10.11.2018.
21. + Adam Libucha – int. od Leona Mazura 11.11.2018.
22. + Adam Libucha – int. od rodziny Skalskich 12.11.2018.
23. + Adam Libucha – int. od Bogdana Harta 13.11.2018.
24. + Adam Libucha – int. od Karoliny i Piotra Podsiadło 14.11.2018.
25. + Adam Libucha – int. od Bogdana Dąbrowieckiego 15.11.2018.
26. + Adam Libucha – int. od Zofii i Wita Krupskich 16.11.2018.
27. + Adam Libucha – int. od Tadeusza Wilusza 17.11.2018.
28. + Adam Libucha – int. od Dyr. i prac. Powiatowego Zarządu Dróg 18.11.2018.
29. + Adam Libucha – int. od Dyr. i prac. Powiatowego Zarządu Dróg 19.11.2018.
30. + Adam Libucha – int. od Dyr. i prac. Powiatowego Zarządu Dróg 20.11.2018.

Ministranci

    

 

    

 

Służba liturgiczna  – listopad 2018

 

 

Godz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P S N P W Ś C P
7.00 Według grafiku Według grafiku   B             A             D             C          
8.30   A             D             C             B          
11.30   D             C             B             A          
Aw   C             B             A             D          
  B – śluby, pogrzeby A – śluby, pogrzeby D – śluby, pogrzeby C – śluby, pogrzeby B – śluby, pogrzeby
      A   B C

 

D A

 

B C   D A B C D A   B C D A B C   D A B C D

 

Dyżury zaczynamy w niedzielę i kończymy w sobotę.   Oprócz punktacji – premia !!!

Bardzo proszę by w przypadku nieobecności załatwiać zastępstwa. Dotyczy to również ślubów i pogrzebów.

 

Ks. Mateusz

                                              

                                    

Służba  Liturgiczna  Ołtarza

 

Ag

Kamil Fortuna

Grupowy – lektor

A1

 

Norbert Koczela

Lektor

A2
A3 Dariusz Strzępek
Bg

 

Mateusz Złotek

Grupowy – lektor

B1 Krystian Fiołek
B2
B3
B4
Cg

 

Wojciech Jajuga

Grupowy – lektor

C1
C2 Maciej Podsiadło
D3

 

Kamil Czaja

Grupowy – lektor

D1 Sebastian Rec
D2 Dawid Wilk