Strona główna

Intencje mszy świętych

     Dzień                                           Intencja
 Poniedziałek   godz. 18.00 Ks. Proboszcz -  + Ludmiła Podsiadło w 7 rocznicę śmierci Ks. Piotr -  + Kazimiera Tęczar -  int. od Bożeny i Tadeusza Niemców Ks. Kazimierz -  + Maria Niemiec -  int. od wnuczki z rodziną Ks. Edward -  + Maria Niemiec -   int. od prac. SP w Gliniku Charzewskim
 Wtorek   godz. 18.00   Ks. Proboszcz -  + Augustyna Błażejowska - od siostrzenicy Małgorzaty      Ks. Piotr -  + Emilia Szeliga    Ks. Kazimierz -  + Maria Niemiec -   int. od rodziny Stręków ze Skrzyszowa Ks. Edward -  + Maria Niemiec -  int. od Władysława Irzyka
Środa   godz. 18.00   Ks. Proboszcz -  o błog. Boże w rodzinach z  Róży MB  Łaskawej Ks. Piotr -  o udaną operację i zdrowie dla Angeliki Ks. Kazimierz -  + Maria Niemiec -  int. od Dawida Rusyna z rodziną Ks. Edward -  + Maria Niemiec -   int. od Teresy Rokosz     
    Czwartek  godz. 18.00 Ks. Proboszcz -  + Ferdynand Ziobro - od Małgorzaty i Stanisława Ziobrów Ks. Piotr - o Boże błog. i zdrowie dla Weroniki z okazji 18 rocznicy urodzin    Ks. Kazimierz -  +  Maria Niemiec -  int. od rodziny Irzyków ze Strzyżowa Ks. Edward -   +  Maria Niemiec -  int. od Władysława Niemca z rodziną
Piątek  godz. 18.00   Ks. Proboszcz -   o zdrowie i błog. Boże dla  Amelii Niemiec Ks. Piotr -  + + Zofia, Stanisław  i  Andrzej Rzeźnikiewicz Ks. Kazimierz -   +  Maria Niemiec -  int. od członkiń KGW - Wysoka Dolna   Ks. Edward -  +  Maria Niemiec -  int. od Teresy i Stanisława Matuszków    
 Sobota godz. 18.00   Ks. Proboszcz -  +  Stefan Niebylecki -  int. od Grzegorza Zięby    Ks. Piotr -  + Stanisław Kliś -  int. od żony i córki z rodziną Ks. Kazimierz -  + Maria Niemiec -  int. od Ludwika Bobowskiego Ks. Edward -  +  Maria Niemiec -  int. od Rady i prac. SKR Godowa
    Niedziela    Godz. Ks. Proboszcz Godz. Ks. Piotr
   8.30 + Augustyn Dziadosz  - int. od żony   7.00   + Stanisław Gałuszka  -  int. od syna Tomasza z rodziną     
   Op. 10.00 + + Kamila  i  Czesław Kownaccy - int. od Marii   i Zygmunta  Ząbików      11.30          + Henryk Śliwa - int. od Haliny  i Mariana Drogoniów   
 16.30 + Helena Szetela  -  int. od syna Grzegorza z rodziną
Msze św. gregoriańskie z intencji pogrzebowych za duszę  śp.  Tadeusza Tomkowicza odprawiane na misjach w Czadzie  do  wtorku - 24 maja.  

Intencje pogrzebowe

L.p.                                               Intencja Data odprawiania
1. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Beaty i Przemka Steców 25.04.2022.
2. + Tadeusz Tomkowicz – int. od pracowników Nadleśnictwa Strzyżów 26.04.2022.
3. + Tadeusz Tomkowicz – int. od pracowników Nadleśnictwa Strzyżów 27.04.2022.
4. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Kazimiery Florczak z Pstrągówki 28.04.2022.
5. + Tadeusz Tomkowicz – int. od prac. Leroy Merlin Rzeszów - Krasne 29.04.2022.
6. + Tadeusz Tomkowicz – int. od prac. Leroy Merlin Rzeszów - Krasne 30.03.2022.
7. + Tadeusz Tomkowicz – int. od prac. Leroy Merlin Rzeszów - Krasne 1.05.2022.
8. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Kazimierza Samolewicz z żoną z Pstrągówki 2.05.2022.
9. + Tadeusz Tomkowicz – int. od int. od Kazimierza Samolewicz z żoną z Pstrągówki 3.05.2022.
10. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Marii i Henryka Wnęków 4.05.2022.
11. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Joanny i Nikodema Hawajów 5.05.2022.
12. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Rypyściów z Cieszyny 6.05.2022.
13. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Bogusławy i Mariana Ziobrów z rodziną 7.05.2022.
14. + Tadeusz Tomkowicz – int. od rodzin: Włodyków, Szczęchów i chrześnicy Agnieszki z mężem 8.05.2022.
15. + Tadeusz Tomkowicz – int. od rodzin: Włodyków, Szczęchów i chrześnicy Agnieszki z mężem 9.05.2022.
16. + Tadeusz Tomkowicz – int. od rodzin: Włodyków, Szczęchów i chrześnicy Agnieszki z mężem 10.05.2022.
17. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Beaty i Jana Rasiów z Markuszowej 11.05.2022.
18. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Beaty i Jana Rasiów z Markuszowej 12.05.2022.
19. + Tadeusz Tomkowicz – int. od sąsiadów Klęczyńskich i Grzebieniów 13.05.2022.
20.    20. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Stefanii i Wojciecha Furtków Pułanek 14.05.2022.
21. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Zofii Brzezińskiej z rodziną 15.05.2022.
22. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Zofii Brzezińskiej z rodziną 16.05.2022.
23. + Tadeusz Tomkowicz – int. od rodziny Maciejczyków 17.05.2022.
24. + Tadeusz Tomkowicz – int. od chrzestnej Barbary  z rodziną 18.05.2022.
25. + Tadeusz Tomkowicz – int. od chrzestnej Ewy z rodziną    19.05.2022.
26. + Tadeusz Tomkowicz – int. od chrzestnej Ewy z rodziną 20.05.2022.
27. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Janiny i Jana Wnęków z Pstrągówki 21.05.2022.
28. + Tadeusz Tomkowicz – int. od koleżanek – kolegów z Firmy Pehamet 22.05.2022.
29. + Tadeusz Tomkowicz – int. od Teresy Cabaj z rodziną    23.05.2022.
30. + Tadeusz Tomkowicz – int. od uczestników pogrzebu 24.05.2022.

Ministranci