Intencje Mszy świętych

W dniach od 19/03/2018 do 25/03/2018

     Dzień Kapłani odprawiający    –   intencja
 

Poniedziałek

 

Uroczystość odpustowa św. Józefa

Ks. Proboszcz – godz. 8.30 – + Adam Libucha  

Suma odpustowa – godz. 11.30  – za parafian i o błog. Boże dla

                                                             członków  Róży św. Józefa

Ks. Tomasz – godz. 16.30 – + Ludwika Gwóźdź

Ks. Kazimierz –  + Henryk Bożek  – int. od rodzin z Żyznowa

Ks. Edward – + Janina Kumor – int. od Juliana i Barbary Podsiadło z rodziną

 

Wtorek

godz. 16.30

 

Ks. Proboszcz –  + + Elżbieta i Jan Pałys     

Ks. Tomasz –  + Janusz Jasiewicz w 12 rocznicę śmierci – int. od żony

Danuty z rodziną

Ks. Kazimierz –  + Henryk Bożek – int. od rodzin z Żyznowa

Ks. Edward –  + Janina Kumor – int. od Joanny i Wiesława Bożków z rodziną

 

Środa

godz. 16.30

 

Ks. Proboszcz –  + + Józefa i Stanisław Włodyka

Ks. Tomasz –  + Krystyna Baran – int. od Renaty i Grzegorza Włodyków

Ks. Kazimierz –  + Henryk Bożek  – int. od Działu Utrzymywania Ruchu

Ks. Edward – + Janina Kumor – int. od kolegów Bogdana z firmy Instal Mont

 

Czwartek

godz. 16.30

 

Ks. Proboszcz –  + + Czesława i Emil

Ks. Tomasz –  + Renata Niebylecka – int. od rodzin Niebyleckich i Soi

Ks. Kazimierz – + Zdzisław Wolański od kolegów z pracy ze stanowiska pił

Ks. Edward –  + Józefa Kliś – int. od rodziny Gandawskich

 

Piątek

godz. 16.30

 

Ks. Proboszcz –  + Kazimiera  Markowska

Ks. Tomasz –  + Ludmiła Podsiadło – int. od Grzegorza Tęczara z rodziną

Ks. Kazimierz –  + Zdzisław Wolański  – int. od Celestyna Oparowskiego

Ks. Edward –  + Józefa Kliś – int. od kuzyna Huberta z rodziną

 

Sobota

godz. 16.30

 

Ks. Proboszcz –  + + Adela,  Stanisław  i  Władysław  Mędrek

Ks. Tomasz –  + Antoni Sieczkowski – int. od Agnieszki i Jerzego Czajów             

Ks. Kazimierz –  + Zdzisław Wolański – od Heleny i Fryderyka Kulpińskich

Ks. Edward –  + Józefa Kliś – int. od kuzyna Huberta z rodziną

 

 

 

    Niedziela

Ks. Proboszcz Ks. Tomasz
    7.00

 

   

   + Tadeusz Szczepanik

 

11.30

 

+ + Julia, Piotr i Józef

  8.30 + + Adela i Tadeusz Podsiadło     15.00

 

 

+ + Bronisława, Stanisław

 i Bolesław Śliwa

 

 

    Op.

10.00

 

+ Adolf Śliwa

int. od chrześniaka Alfreda

z rodziną

Ministranci

Służba liturgiczna – marzec 2018

Godz

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

N

P

W

Ś

C

P

S

N

P

W

Ś

C

P

S

N

P

W

Ś

C

P

S

N

P

W

Ś

C

P

S

7.00

D

C

B

A

17

17

18

8.30

C

B

A

AD

D

AB

AB

AB

11.30

B

A

D

CB

C

CD

CD

CD

Aw.

A

D

15

C

15

B

A – pogrzeby, śluby

D – pogrzeby, śluby

C – pogrzeby, śluby

B – pogrzeby, śluby

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

– pogrzeby – śluby ma grupa awaryjna z poprzedniej niedzieli. Dyżur zaczynamy w niedzielę i kończymy
w
sobotę. Oprócz punktacji – premia !

– w niedzielę mogą służyć ci, którzy swój obowiązek spełnili w tygodniu !

– w Wielkim Poście nie ma grupy awaryjnej – dochodzi Msza św. o 15 –tej poprzedzona Gorzkimi Żalami

– obecność na drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach wraz z Mszą św. – nadobowiązkowo + 5 punktów

Ks. Proboszcz

Służba  Liturgiczna  Ołtarza

 

Ag

Kamil Fortuna

Grupowy – lektor

A1

 

Norbert Koczela

Lektor

A2 Konrad Baran
A3 Dariusz Strzępek
Bg

 

Mateusz Złotek

Grupowy – lektor

B1 Krystian Fiołek
B2
B3
B4
Cg

 

Wojciech Jajuga

Grupowy – lektor

C1
C2 Maciej Podsiadło
D3

 

Kamil Czaja

Grupowy – lektor

D1 Sebastian Rec
D2 Dawid Wilk