Kościół w Oparówce


Do parafii w Wysokiej Strzyżowskiej należą mieszkańcy wsi Oparówka.  Do powojennej „akcji Wisła” byli w większości pochodzenia ukraińskiego obrządku grecko-katolickiego. W ramach repatriacji po wojnie przybyły tutaj polskie rodziny ze wschodu wraz ze swoim duszpasterzem ks.  Stanisławom Cembruchem. Po jego śmierci w 1962r. mieszkańcy Oparówki zostali całkowicie włączeni we wspólnotę parafii Wysoka Strzyżowska. W Oparówce rolę kościoła dojazdowego spełnia dawna cerkiew parafialna grecko-katolicka, p.w. Narodzenia NMP.

Pierwotna, wzniesiona około 1700r., odnowiona i konsekrowana w 1882r., była drewniana. Obecna, wzniesiona w 1912r., jest murowana, neoromańska z carskimi wrotami i bogatą polichromią w której od kilku lat trwają prace konserwatorskie.