Historia parafii

Miejscowość Wysoka Strzyżowska należała w przeszłości do parafii Dobrzechów. Kilka lat przed wybuchem wojny w 1914 r.  zamieszkał w Wysokiej ks. Franciszek Salezy Jenkner. W domu miał urządzoną kaplicę, gdzie na nabożeństwa przybywali okoliczni mieszkańcy. Z ofiar otrzymywanych za leczenie ziołami, pracę naukową, malarstwo ufundował 3 dzwony do przyszłego kościoła, które przetrwały zawieruchy wojenne. W 1914 r. wrócił do rodzinnych Węgier i tam zakończył życie.  Myśl budowy kościoła w Wysokiej poddał ks. Karol Józef Fischer – ówczesny proboszcz w Dobrzechowie, a późniejszy sufragan przemyski. W 1907 r. utworzono Komitet Budowy Kościoła i zamówiono plany u architekta przemyskiego – Stanisława Majewskiego. Hrabia Michałowski – właściciel dóbr w Dobrzechowie i trzech folwarków w Wysokiej darował kamień na fundament i dachówkę. W 1908 r. bp Józef Sebastian Pelczar, Biskup Przemyski, poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół. Budowa trwała 9 lat z powodu wojny. Nowo zbudowany kościół w stylu neogotyckim poświęcił w 1919 r. Ks. Wojciech Wnęk – proboszcz z Dobrzechowa. Konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Józefa dokonał 16. 09.1923 r. bp Karol Józef Fischer.

 

Pierwszym duszpasterzem był ks. Walenty Szast, który objął duszpasterstwo w Wysokiej w 1918 r. Pod koniec 1922 r. wikariuszem w Dobrzechowie został ks. Michał Grzyś z przeznaczeniem do Wysokiej. Za jego proboszczowania dokończono i uposażono kościół oraz wybudowano plebanię i budynki gospodarcze.  W latach 1962-1966 proboszczem parafii był ksiądz Franciszek Mróz, a następnie ksiądz Mieczysław Folta. W czasie jego duszpasterzowania zostały zabezpieczone pękające mury kościoła oraz wybudowano dwa punkty katechetyczne i nową plebanię. Po nagłej śmierci księdza Folty w grudniu 1996 r. proboszczem został ksiądz Marian Raźnikiewicz, który podjął trud duchowy i materialny odnowy parafii. Współpracuje z Radą Parafialna, dzięki ofiarności parafian, zmodernizowano i uposażono nową plebanię, zagospodarowano jej obejście, wyremontowano starą plebanie i przeznaczono na Dom Parafialny nadając mu imię Jana Pawła II, wybudowano jubileuszową Kaplicę św. Józefa Patrona Parafii, uporządkowano i ogrodzono cmentarz, a w 2001 rozpoczęto kapitalny remont kościoła, wykonując min ekologiczne ogrzewanie.

Duchowy obraz życia parafialnego w Wysokiej Strzyżowskiej kształtują różne grupy modlitewne poprzez swoją pracę, zaangażowanie i modlitwę. Z duszpasterzami współpracuje Rada Parafialna, grupa charytatywna „Caritas”, Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Koło Misyjne, Róże Różańcowe, schola, ministranci i lektorzy.