Intencje pogrzebowe

L.p.                                               Intencja Data odprawiania
1. + Leszek Chruścielewski – int. od Stefanii i Benedykta Szaro z rodziną 10.05.2021.
2. + Leszek Chruścielewski – int. od koleżanek ze sklepu GS 37 i 38 11.05.2021.
3. + Leszek Chruścielewski – int. od kolegi Adama Wójtowicza z rodziną 12.05.2021.
4. + Leszek Chruścielewski – int. od kolegów z pracy Firmy Arleks – Król 13.05.2021.
5. + Leszek Chruścielewski – int. od kolegów z pracy Firmy Arleks – Król 14.05.2021.
6. + Leszek Chruścielewski – int. od koleżanek – kolegów z piekarni nr 1

GS Strzyżów

15.05.2021.
7. + Leszek Chruścielewski – int. od koleżanek – kolegów z piekarni nr 1

GS Strzyżów

16.05.2021.
8. + Leszek Chruścielewski – int. od kolegów z transportu GS Strzyżów 17.05.2021.
9. + Leszek Chruścielewski – int. od Pawła i Małgorzaty Fąfarów 18.05.2021.
10. + Leszek Chruścielewski – int. od Renaty i Jacka Malitów 19.05.2021.
11. + Leszek Chruścielewski – int. od koleżanek ze sklepów 12, 14, 15 i 40

GS Strzyżów

20.05.2021.
12. + Leszek Chruścielewski – int. od wychowawczyni i uczniów klasy 8 A

z SP w Strzyżowie

21.05.2021.
13. + Leszek Chruścielewski – int. od wychowawczyni i uczniów klasy 8 A

z SP w Strzyżowie

22.05.2021.
14. + Leszek Chruścielewski – int. od wychowawczyni i uczniów klasy 8 A

z SP w Strzyżowie

23.05.2021.
15. + Leszek Chruścielewski – int. od koleżanek ze sklepu 10 GS

w Strzyżowie

24.05.2021.
16. + Leszek Chruścielewski – int. od koleżanek ze sklepu 10 GS

w Strzyżowie

25.05.2021.
17. + Leszek Chruścielewski – int. od Zarządu i Pracowników GS

w Strzyżowie

26.05.2021.
18. + Leszek Chruścielewski – int. od Zarządu i Pracowników GS

w Strzyżowie

27.05.2021.
19. + Leszek Chruścielewski – int. od sąsiadów Krupińskich i Perłowskich

z Godowej

28.05.2021.
20.    20. + Leszek Chruścielewski – int. od kolegi Rafała Czaji z żoną 29.05.2021.
21. + Leszek Chruścielewski – int. od ciotki Marii z rodziną 30.05.2021.
22. + Leszek Chruścielewski – int. od ciotki Marii z rodziną 31.05.2021.
23. + Leszek Chruścielewski – int. od ciotki Marii z rodziną 1.06.2021.
24. + Leszek Chruścielewski – int. od Zofii i Władysława Prasnali ze

Strzyżowa

2.06.2021.
25. + Leszek Chruścielewski – int. od pracowników sklepów 1, 5 i 19 GS

w Strzyżowie

3.06.2021.
26. + Leszek Chruścielewski – int. od pracowników piekarni nr 3 GS

w Strzyżowie

4.06.2021.
27. + Leszek Chruścielewski – int. od rodziny Smela 5.06.2021.
28. + Leszek Chruścielewski – int. od sąsiadów Józefiaków i Magierów

z Godowej

6.06.2021.
29. + Leszek Chruścielewski – z ofiary pogrzebowej 7.06.2021.
30. + Leszek Chruścielewski – z ofiary pogrzebowej 8.06.2021.