Intencje pogrzebowe

L.p.                                               Intencja Data odprawiania
1. + Eugenia Kulpińska – int. od Danieli Motyki z rodziną 29.05.2023.
2. + Eugenia Kulpińska – int. od wnuka Grzegorza 30.05.2023.
3. + Eugenia Kulpińska – int. od Jadwigi i Janusza Strzępków 31.05.2023.
4. + Eugenia Kulpińska – int. od Barbary i Dariusz Wrześniaków 1.06.2023.
5. + Eugenia Kulpińska – int. od chrzestnej Janiny z córkami 2.06.2023.
6. + Eugenia Kulpińska – int. od  Zofii i Edwarda Bożków 3.06.2023.
7. + Eugenia Kulpińska – int. od córki z mężem 4.06.2023.
8. + Eugenia Kulpińska – int. od rodziny Żydzików 5.06.2023.
9. + Eugenia Kulpińska – int. od Małgorzaty i Edwarda Januszczaków 6.06.2023.
10. + Eugenia Kulpińska – int. od Małgorzaty i Edwarda Januszczaków 7.06.2023.
11. + Eugenia Kulpińska – int. od rodziny Pilchów 8.06.2023.
12. + Eugenia Kulpińska – int. od Bogusława Pilcha z rodziną 9.06.2023.
13. + Eugenia Kulpińska – int. od Eweliny i Damiana Szymańskich 10.06.2023.
14. + Eugenia Kulpińska – int. od Eweliny i Damiana Szymańskich 11.06.2023.
15. + Eugenia Kulpińska – int. od Mieczysława Harta 12.06.2023.
16. + Eugenia Kulpińska – int. od  Motyków z Ustrobnej 13.06.2023.
17. + Eugenia Kulpińska – int. od Adeli Ziobro 14.06.2023.
18. + Eugenia Kulpińska – int. od Krystyny i Jerzego Wilków 15.06.2023.
19. + Eugenia Kulpińska – int. od Małgorzaty i Stanisława Ziobrów 16.06.2023.
20.    20. + Eugenia Kulpińska – int. od Marii Strzępek z rodziną 17.06.2023.
21. + Eugenia Kulpińska – int. od Zuzanny i Eugeniusza Strzępków z rodziną 18.06.2023.
22. + Eugenia Kulpińska – int. od wnuczka Dawida z rodziną ze Strzyżowa 19.06.2023.
23. + Eugenia Kulpińska – int. od rodziny Mleczków z Dobrzechowa 20.06.2023.
24. + Eugenia Kulpińska – int. od syna z rodziną 21.06.2023.
25. + Eugenia Kulpińska – int. od Zofii i Kazimierza Strzępków 22.06.2023.
26. + Eugenia Kulpińska – int. od Katarzyny i Andrzeja Ziobrów z rodziną 23.06.2023.
27. + Eugenia Kulpińska – int. od Marii i Dominika Książków z rodziną 24.06.2023.
28. + Eugenia Kulpińska – int. od Celiny i Józefa Motyków z rodziną 25.06.2023.
29. + Eugenia Kulpińska – int. od Renaty Poprawy z rodziną 26.06.2023.
30. + Eugenia Kulpińska – int. od uczestników pogrzebu 27.06.2023.