Intencje pogrzebowe

L.p.                                               Intencja Data odprawiania
1. + Kazimierz Czaja – int. od rodziny Frączków z Pietruszej Woli 26.10.2020.
2. + Kazimierz Czaja – int. od koleżanek – kolegów córki Małgorzaty

z Tesco

27.10.2020.
3. + Kazimierz Czaja – int. od Katarzyny i Marcina Szypułów 28.10.2020.
4. + Kazimierz Czaja – int. od Małgorzaty i Piotra Nogów z rodziną 29.10.2020.
5. + Kazimierz Czaja – int. od Bogusławy i Andrzeja Czajów 30.10.2020.
6. + Kazimierz Czaja – int. od Jacka Nogi z rodziną 31.10.2020.
7. + Kazimierz Czaja – int. od prac. przedszkola i obsługi szkoły

w Wysokiej

1.11.2020.
8. + Kazimierz Czaja – int. od Marii i Henryka Rodzajów 2.11.2020.
9. + Kazimierz Czaja – int. od Mieczysława Niemca z rodziną 3.11.2020.
10. + Kazimierz Czaja – int. od nauczycieli Zespołu Szkół w Wysokiej 4.11.2020.
11. + Kazimierz Czaja – int. od Czajów z Markuszowej 5.11.2020.
12. + Kazimierz Czaja – int. od prac. Spec. Ośrodka Szkolno – Wych.

w Strzyżowie

6.11.2020.
13. + Kazimierz Czaja – int. od od prac. Spec. Ośrodka Szkolno – Wych.

w Strzyżowie

7.11.2020.
14. + Kazimierz Czaja – int. od od prac. Spec. Ośrodka Szkolno – Wych.

w Strzyżowie

8.11.2020.
15. + Kazimierz Czaja – int. od Krystyny i Jana Basamanów 9.11.2020.
16. + Kazimierz Czaja – int. od Wiesława Pilcha z rodziną z Łęk Strzyż. 10.11.2020.
17. + Kazimierz Czaja – int. od koleżanek – kolegów syna Jakuba z Firmy

Gaskop

11.11.2020.
18. + Kazimierz Czaja – int. od koleżanek – kolegów syna Jakuba z Firmy

Gaskop

12.11.2020.
19. + Kazimierz Czaja – int. od koleżanek – kolegów syna Jakuba z Firmy

Gaskop

13.11.2020.
20.    20. + Kazimierz Czaja – int. od koleżanek – kolegów syna Jakuba z Firmy

Gaskop

14.11.2020.
21. + Kazimierz Czaja – int. od koleżanek – kolegów syna Jakuba z Firmy

Gaskop

15.11.2020.
22. + Kazimierz Czaja – int. od koleżanek – kolegów syna Jakuba z Firmy

Gaskop

16.11.2020.
23. + Kazimierz Czaja – int. od koleżanek – kolegów syna Jakuba z Firmy

Gaskop

17.11.2020.
24. + Kazimierz Czaja – int. od koleżanek – kolegów syna Jakuba z Firmy

Gaskop

18.11.2020.
25. + Kazimierz Czaja – int. od koleżanek – kolegów syna Jakuba z Firmy

Gaskop

19.11.2020.
26. + Kazimierz Czaja – z ofiary pogrzebowej 20.11.2020.
27. + Kazimierz Czaja – z ofiary pogrzebowej 21.11.2020.
28. + Kazimierz Czaja – z ofiary pogrzebowej 22.11.2020.
29. + Kazimierz Czaja – z ofiary pogrzebowej 23.11.2020.
30. + Kazimierz Czaja – z ofiary pogrzebowej 24.11.2020.