Intencje Mszy świętych

    Dzień                                           Intencja
Poniedziałek

  godz. 16.30

Ks. Proboszcz –  + Andrzej Dąbrowski – int. od Bożeny i Tadeusza Niemców 

Ks. Piotr –  + Alfreda Szaro –  int. od parafian  z Dębowa

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od Renaty i Jacka Nierodów

Ks. Edward –  + Stanisław Odój –  int. od syna Krzysztofa z rodziną

Wtorek

godz. 16.30

Ks. Proboszcz –  + Ryszard Włodyka –  int. od kolegi Wiesława z żoną

Ks. Piotr –  + Zbigniew Barciński

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od rodziny Bełchów

Ks. Edward –  + Stanisław Odój –  int. od Marii i Tadeusza Markowskich

Środa

godz. 16.30

Ks. Proboszcz –  + Hubert Ziobro –  int. od rodziny Motyków

Ks. Piotr –  + Stefan  Czaja –  int. od Elżbiety i Mirosława Wolffów

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od wujka Tadeusza z Brzeżanki

Ks. Edward –  + Stanisław Odój –  int. od Magdaleny i Stanisława Markowskich

Czwartek

  godz. 16.30

Ks. Proboszcz –  + Emil Kozner –  int. od kuzynki Krystyny  

Ks. Piotr –  + Stefania Odój –  int. od syna Piotra z rodziną

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od Barbary Wilk z rodziną

Ks. Edward –  + Stanisław Odój –   int. od wnuczki Ewy z rodziną

       Piątek

  godz. 16.30

Ks. Proboszcz –  + Marek Modliszewski –  int. od rodziny Skalskich  

Ks. Piotr –  + + Aniela, Władysław Rzeźnikiewicz i  + + ich dzieci

                     – int. od wnuków

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od Ryszarda Kiczka z żoną Krystyną

Ks. Edward –  + Wiesława Irzyk –  int. od Jolanty i Tomasza Hartów

Sobota

godz. 16.30

Ks. Proboszcz –   o błog. Boże  i zdrowie dla Zofii i Bronisława 

Ks. Piotr –  o błog. Boże dla now. Marceliny i Mariusza Jarzynów

                    –  z ofiary ślubnej

Ks. Kazimierz –  + Wiesława Irzyk –  int. od Barbary Basamania z rodziną

Ks. Edward –  + Wiesława Irzyk –  int. od Zuzanny Górki

 

 

 

Niedziela  

 

 Godz.             Ks. Proboszcz  Godz. Ks. Piotr
   Op.

10.00

           + +  Weronika  i  Ferdynand  Wiśniowscy         7.00    +  Janina Fortuna  w rocznicę śmierci  –  int. od dzieci   
11.30    

 

+ +  Stanisław,  Ludwika,

        Janina  i  Czesław

 8.30      + +  Eugenia  i  Ludwik

                      Szaro

Msze św. gregoriańskie z intencji pogrzebowych za duszę  śp.  + Wiesławy Irzyk  odprawiane na misjach w Czadzie – w Afryce do środy – 5 maja. Intencje wyszczególnione są na stronie internetowej parafii.